Opredelitev predelanih in dodelanih vozil

Predelana vozila so vsa vozila, ki so že registrirana v Republiki Sloveniji in se jim je naknadno s predelavo spremenila njihova namembnost, tehnične lastnosti ali oblika.

Dodelana vozila so vsa nova nekompletna vozila, ki še niso registrirana (npr. šasija s kabino) in so bila dograjena (dodelana oz. kompletirana) za njihovo končno namembnost.

Predelana vozila

opdv1.jpgVlogo za posamično odobritev predelanih vozil je potrebno oddati na obrazcu OBR RTI-703. Za izvedbo odobritve je potrebno priložiti naslednje:

  1. "Potrdilo o skladnosti vozila" ali "Izjavo o ustreznosti vozila" (homologacijski karton) oziroma registracijski dokument ali Listino o skladnosti: OBR RTI-683).
  2. Potrdilo o homologaciji vgrajenih delov pri predelavi (homologacijski certifikat ali tehnično poročilo o odobritvi ustrezne tehnične službe - npr.: TÜV ali potrdilo o odobritvi proizvajalca vozila oziroma Listino o skladnosti dodelanega/predelanega vozila: OBR RTI-765).
  3. Tehnično poročilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov skladno s priločeno odobritvijo oziroma navodili proizvajalca (OBR RTI-760, OBR RTI-761, OBR RTI-762, OBR RTI-763, OBR RTI-770), s priloženim potrdilom - tehničnim poročilom odobritve.
  4. Prometno dovoljenje oz. dokazilo o izvoru (lastništvu) vozila ali dokazilo naročila predelave od lastnika (ali pooblaščenega uporabnika) vozila.
  5. Račun za nabavo vgrajenih delov in račun za predelavo vozila (vgradnjo delov).

Dodelana vozila

opdv3.jpgVlogo za odobritev dodelanih gospodarskih vozil je potrebno oddati na obrazcu OBR RTI-703. K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

  1. Listino o skladnosti vozila (šasije s kabino), OBR RTI-683 ali OBR RTI-764 oz. OBR RTI-796.
  2. Listino o skladnosti dodelanega vozila, s spremenjenimi tehničnimi podatki, ki so se spremenili s predelavo vozila in z navedenimi številkami certifikatov homologiranih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov in njihove vgradnje oziroma tehničnih poročil o njihovem preskusu in preverjanju vgradnje od pooblaščene tehnične službe (OBR RTI-765).
  3. Tehnično poročilo o dodelavi vozila s potrebnimi prilogami (ofertnimi risbami in izražuni) ter dokazili, da je predelava skladna z navodili proizvajalca osnovnega vozila.
  4. Dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila ali dokazilo naročila dodelave vozila od lastnika (ali pooblaščenega uporabnika) vozila.
 
Pasica

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....