Identifikacija rabljenih vozil pridobljenih iz držav članic EU

irv2.jpgTo so vsa vozila, ki so bila že registrirana v eni od držav članic EU (ne glede na to, ali ima vozilo enotno evropsko homologacijo ali ne). Za pridobitev vozil iz držav novih članic EU se lahko ta postopek uporabi le za vozila, ki so bila prvič registrirana v tej državi po datumu vstopu te države v EU.

Vlogo za identifikacijo rabljenega, odobrenega in registriranega vozila v državi članici EU oddate na obrazcu OBR RTI-611. K vlogi je potrebno priložiti naslednje:

  1. Izvirnik registracijskega dokumenta ali izvirnik prometnega dovoljenja (ali izvirnik COC-dokumenta, če je za obravnavano vozilo izdan);
  2. Dokazilo o plačilu ali oprostitvi  DMV (samo za vozila kategorije M1, N1 in L);
  3. Dokazilo o lastništvu (kupoprodajna pogodba ali račun).
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....