Uvod

uvod2.jpgPred registracijo v Republiki Sloveniji morajo biti vozila odobrena v skladu s homologacijskimi predpisi, ki so usklajeni s predpisi držav članic EU. Vozila, ki so bila že odobrena in registrirana v kateri od držav članic EU morajo biti pred registracijo identificirana, kar pomeni, da se tehnični podatki o vozilu zberejo, preverijo in vnesejo v enotno državno podatkovno bazo. Posamična odobritev in identifikacija vozila se izvaja v pooblaščenih kontrolnih organih z izvedbo predpisanega postopka in se zaključi z izdajo potrdila o skladnosti, ki je osnova za registracijo vozila.

 

Informacije o predpisih o vozilih so dostopne na spletni strani zakonodajalca. uvod1.jpgInformacije o postopkih in o pooblaščenih strokovnih organizacijah (kontrolni organ v postopkih identifikacije vozil) oz. tehničnih službah (kontrolni organ v postopkih posamične odobritve vozil in v postopkih posamične odobritve predelanih vozil), so dosegljive na spletni strani homologacijskega organa.

 

 

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....