Predelana vozila

Predelana vozila so vsa vozila, ki imajo potrdilo o skladnosti oz. so že registrirana v Republiki Sloveniji in se jim je s predelavo naknadno spremenila njihova namembnost, tehnične lastnosti ali oblika.

V postopek posamične odobritve predelanih vozil spadajo tudi dodelana vozila, za katera je zastopnik proizvajalca oz. proizvajalec vozila izdal potrdilo o skladnosti (SA…) z obliko nadgradnje X (BX - šasija s kabino), ki so dodelana za končno namembnost.

Vlogo za posamično odobritev predelanih vozil je potrebno oddati na obrazcu OBR RTI-703. Za izvedbo odobritve je potrebno priložiti naslednje:

  1. opdv1.jpgPotrdilo o skladnosti vozila ali Izjavo o ustreznosti vozila oz. registracijski dokument (za vozila registrirana v Republiki Sloveniji pred 1.10.1993).
  2. Dokazilo o odobritvi vgrajenih delov (homologacijski certifikat ali tehnično poročilo o odobritvi v EU priglašene tehnične službe - npr.: TÜV ali potrdilo o odobritvi proizvajalca vozila oziroma Listino o skladnosti predelanega vozila: OBR RTI-765).
  3. Tehnično poročilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov skladno s priloženo odobritvijo oziroma navodili proizvajalca in predpisi  (OBR RTI-760, OBR RTI-761, OBR RTI-762, OBR RTI-763).
  4. Prometno dovoljenje oz. dokazilo o izvoru (lastništvu) vozila.
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....