Vozila brez enotne evropske homologacije

Ob pridobitvi novega vozila brez enotne evropske homologacije (odobritve in registracije) je potrebno izvesti postopek posamične odobritve vozila. V to skupino vozil spadajo vsa naslednja vozila: puv2.jpg

  • nova tovorna vozila, avtobusi in priklopna vozila za katere proizvajalec še ni pridobil ES-homologacije
  • traktorji s hitrostjo nad 40 km/h;
  • traktorska priklopna vozila uvožena iz držav članic EU, ter
  • vsa nova in rabljena vozila uvožena iz držav ki niso del EU ter vozila nimajo ES-homologacije.

Vlogo za posamično odobritev pridobljenega oziroma uvoženega vozila brez ES- homologacije oddate na obrazcu OBR RTI-702. K vlogi za posamično odobritev je potrebno priložiti naslednje priloge:

  1. Listino o skladnosti vozila (OBR RTI-764 oz. OBR RTI-796) z navedenimi tehničnimi podatki in homologacijskimi certifikati podeljenih vozilu, njegovim sistemom, samostojnim tehničnim enotam in sestavnim delom po zahtevah TSV (EC - direktive ali ECE pravilniki), iz države izvora vozila, ki ga izda proizvajalec ali njegov zastopnik ali v državah EU pooblaščena tehnična služba (npr.: TÜV). Dodatne informacije najdete tudi v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (UL RS 105/2009  in 9/2010) v Prilogi II;
  2. Dokazilo  o plačilu ali oprostitvi DMV (samo za vozila kat. M1, N1 in L)
  3. Dokazilo o lastništvu vozila (kupoprodajna pogodba ali račun).
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....