Unikatna vozila

puv1.jpgUnikatno vozilo je novo vozilo, ki ga je strokovno usposobljen izdelovalec vozila izdelal v enkratni izvedbi v skladu z uveljavljenimi homologacijskimi predpisi in ga želi registrirati za normalno uporabo v cestnem prometu.

Vlogo za posamično odobritev unikatnega vozila oddate na obrazcu OBR RTI-702. K vlogi za posamično odobritev je potrebno priložiti naslednje priloge:

  1. Ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune, certifikate) posameznih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov vozila oziroma poročila o njihovem preskusu, ki dokazujejo skladnost izdelave s predpisi in z zahtevanimi TSV (evropskimi direktivami ali ECE pravilniki). Dodatne informacije najdete tudi v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil, UL RS 105/2009 in 9/2010; priloga II.
  2. Dokazilo  o plačilu ali oprostitvi DMV (samo za vozila kat. M1, N1 in L).
  3. Dokazilo o lastništvu vozila (računi o nakupu bistvenih sestavnih delov).
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....