Identifikacija vozil za določene subjekte

uv1.jpgVozila za določene subjekte so vozila, ki so pridobljena za potrebe:

 • šefov tujih držav in odposlancev šefov tujih držav v posebni misiji ter za potrebe članov njihovega spremstva - za službeno in osebno uporabo;
 • mednarodnih in meddržavnih organizacij - za službeno uporabo;
 • diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji - za službeno uporabo;
 • diplomatskega in konzularnega osebja tujih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov - za osebno uporabo;
 • državljanov Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini, če so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto;
 • tujcev, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji;
 • oseb, ki so postali lastniki vozila na podlagi sklepa o dedovanju;
 • humanitarnih organizacij za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti;

Vlogo za identifikacijo vozila za določene subjekte oddate na obrazcu OBR RTI-612, ki mu je potrebno priložiti naslednje:

 1. Potrdila o izpolnjevanju pogojev statusa določenih subjektov;
 2. Izvirnik prometnega dovoljenja ali izvirnik registracijskega dokumenta ali izvirnik potrdila o skladnosti od proizvajalca vozila oziroma njegovega pooblaščenega zastopnika (COC-dokument);
 3. Dokazilo o plačilu ali oprostitvi  DMV (samo za vozila kategorije M1, N1 in L);
 4. Dokazilo o lastništvu vozila (kupoprodajna pogodba ali račun).
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....