Vloga in začetek postopka

Postopek za pridobitev homologacijskega certifikata

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik lahko pridobi homologacijski certifikat o ustreznosti tipa vozila ali določene naprave (komponente, sklopa, sistema ali dela vozila) tako, da poda vloga za izdajo homologacijskega certifikata na homologacijski organ (v Republiki Sloveniji je to AVP), ki ga nato napoti na pooblaščen preskusni laboratorij za izvedbo prijavljenih homologacijskih preskusov. Na osnovi napotila homologacijskega organa se proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik in preskusni laboratorij dogovorita o preskusnem vzorcu in začetku izvajanja homologacijskih meritev.

 

Postopek pri posamičnem homologacijskem preskusu

Kadar želi proizvajalec ali lastnik vozila opraviti homologacijski preskus o ustreznosti posameznega vozila ali posamezne naprave (komponente, sklopa, sistema ali dela vozila) po nacionalnem (tehnična specifikacija vozil - TSV) ali mednarodnem predpisu (direktive EU ali pravilniki ECE), se obrne direktno na preskusni laboratorij.

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....