Postopek za pridobitev homologacijskega certifikata

Proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik izpolni obrazec naročilo OBR RTI, ki ji priloži opisno tehnično dokumentacijo za izvedbo naročenega homologacijskega preskusa in se s preskusnim laboratorijem dogovori za termin dostave vzorčnega vozila ali vzorca. V okviru homologacijskega preskusa je potrebno izvesti naslednje aktivnosti:

  1. Pregled opisne tehnične dokumentacije;
  2. Identifikacija vzorčnega vozila in primerjava z opisno tehnično dokumentacijo;
  3. Izvedba homologacijskega preskusa in predpisanih meritev;
  4. Vrednotenje rezultatov ter izdelava tehničnih poročil o homologacijskem preskusu;

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....