Prekinitev postopka homologacijskega preskusa

pphp1.jpgPreskusni laboratorij postopek homologacijskega preskusa prekine v naslednjih primerih:

  1. če opisna tehnična dokumentacija ni v skladu s homologacijskim predpisom;
  2. če ugotovi neskladnost vzorčnega vozila (vzorca) in opisne tehnične dokumentacije;
  3. če ugotovi, da vzorčno vozilo (vzorec) ni v ustreznem tehničnem stanju za izvedbo homologacijskega preskusa;
  4. če s homologacijskim preskusom ugotovi, da vzorčno vozilo (vzorec) ne ustreza obravnavanemu homologacijskemu predpisu;

V primeru prekinitve postopka homologacijskega preskusa preskusni laboratorij izda »Poročilo o prekinitvi postopka«. V njem navede neskladnosti, pomanjkljivosti in odstopanja od zahtev homologacijskega predpisa ter predpiše določeno obdobje v katerem je potrebno odpraviti ugotovljene neskladnosti, pomanjkljivosti in odstopanja. Po odpravi vzrokov prekinitve postopka se naročnik ponovno obrne na preskusni laboratorij in se dogovori o pogojih za nadaljevanje homologacijskega preskusa.

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....