loader image

RTI d.o.o., Cesta k TAMU 14, 2000 Maribor

Kontrolni pregledi vozil

homologacijski preskusi

RTI MARIBOR

znanstveno raziskovalne, tehnične in poslovne storitve

Družba RTI d.o.o. je registrirana za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in poslovnih storitev.
Osnovno dejavnost predstavljajo kontrolni pregledi in preizkušanja.

RTI d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-016 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) in s številko akreditacije K-039 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

 

kontrolni pregledi vozil

RTI d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-039 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

registracija in zavarovanja

Pri nas lahko opravite
vse postopke v zvezi z registracijo
vozila in zavarovanjem vozil.

ATP

ATP je sporazum med državami o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz.

preskusni laboratorij

RTI d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-016 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

RAZISKOVALNA RAZVOJNA DEJAVNOST

Težišče naših razvojnih aktivnosti 
je na razvoju numeričnih modelov
in izvajanju različnih predračunov.

Družba RTI d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo registrirano za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in poslovnih storitev. Osnovno dejavnost predstavljajo homologacijski pregledi in preizkušanja vozil vseh kategorij: identifikacije z oceno tehničnega stanja, posamične odobritve, posamične odobritve predelanega oziroma dodelanega vozila, evidentiranje predelav. –
IZVEDI VEČ…

RTI logo white-RTI-kontrolni-pregledi-vozil

Družba RTI d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo registrirano za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in poslovnih storitev. Osnovno dejavnost predstavljajo homologacijski pregledi in preizkušanja vozil vseh kategorij: identifikacije z oceno tehničnega stanja, posamične odobritve, posamične odobritve predelanega oziroma dodelanega vozila, evidentiranje predelav. –
IZVEDI VEČ…

+ 0
let izkušenj
+
+ 0
kontrolnih
pregledov
mesečno
+ 0
izkušenj
+ 0
+ 0
kontrolnih pregledov mesečno