loader image

RTI d.o.o., Cesta k TAMU 14, 2000 Maribor

Vtis VIN številke vozila

Postopek vtisa VIN številke je predpisan s Pravilnikom o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1).

Pooblaščeni smo za vtis:

 • nacionalne VIN številke vozila (48. člen pravilnika)
 • ponovni vtis izvirne VIN številke vozila (49. člen Pravilnika)

Nacionalno VIN številko vtisnemo v postopku posamične odobritve vozila.

RTI-kontrolni-pregledi-vozil 8

Ponovni vtis izvirne identifikacijske številke izvedemo v primeru, da po popravilu ali predelavi vozila ta nima vtisnjene identifikacijske številke ali je ta poškodovana ali prenarejena.

Vlogo za posamično odobritev predelanih vozil je potrebno oddati na obrazcu OBR RTI 703.

Za izvedbo odobritve vtisa izvirne VIN številke je potrebno priložiti naslednje:

 1. VIN številka poškodovana oz. slabo vidna
 • Potrdilo o skladnosti vozila,
 • prometno dovoljenje oz. dokazilo o lastništvu,
 • zapisnik o tehničnem pregledu vozila (za vozila registrirana v RS), iz katerega je razvidno, da je VIN številka slabo vidna.

       2. Zamenjava šasije oz. karoserije vozila

 • Potrdilo o skladnosti,
 • prometno dovoljenje oz. dokazilo o lastništvu,
 • tehnično poročilo o predelavi vozila,
 • izrezano pločevino (del šasije) z izvirno VIN številko.

        3. VIN številka prenarejena

 • Potrdilo skladnosti vozila,
 • prometno dovoljenje oz. dokazilo o lastništvu,
 • dokumentacijo od Policije oz. sodišča iz katere je razvidno, da je bila VIN številka prenarejena in navedbo pravilne VIN številke.