loader image

RTI d.o.o., Cesta k TAMU 14, 2000 Maribor

Posamična odobritev

Posamična odobritev se lahko izvede: 

 • za vozilo, katerega tip ni bil homologiran ali posamično odobren v skladu z ZMV-1,
 • za rabljeno uvoženo vozilo,
 • za vozilo, ki je bilo posamično odobreno, vendar je ta odobritev omejena na državo, ki je to odobritev podelila in
 • pri večstopenjski izdelavi vozila za posamezno stopnjo izdelave, pri čemer se posamična odobritev ne sme uporabiti za prvo stopnjo in tudi ne za vmesno stopnjo, ki ji sledi stopnja, ki se homologira.

 

Postopek posamične odobritve predpisuje ZMV-1 in Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (UL RS št. 105/09 in 9/10).

RTI-kontrolni-pregledi-vozil 5

Gre za postopek ugotavljanja skladnosti, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali pregledano vozilo izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve pravilnika in ustreznih regulativnih aktov, ter v primeru skladnosti podeli certifikat o posamični odobritvi. Homologacijski organ izda certifikat na osnovi vloge s prilogami, kontrolnega poročila o pregledu vozila in potrdila o plačilu takse, ki ga posreduje tehnična služba, kjer je vozilo bilo pregledano. Stranka (vložnik) v postopku komunicira neposredno s tehnično službo, ki izvede vse potrebne postopke za pridobitev certifikata o posamični odobritvi. Po prejetem obvestilu o izdaji certifikata s strani homologacijskega organa, tehnična služba izda potrdilo o skladnosti, ki je osnova za registracijo vozila v Republiki Sloveniji.

V osnovi je posamična odobritev razdeljena na naslednje segmente:

 • Za posamično izdelana vozila (lastna izdelava, maloserijska proizvodnja)
 • Rabljeno uvoženo vozilo (vozilo registrirano v državi nečlanici EU)
 • Posamično odobreno vozilo v drugi državi članici samo z veljavnostjo v državi članici
 • Odobritev vozil izdelanih v večih stopnjah (za prvo stopnjo pridobljena ES-homologacijo – nima potrdila o skladnosti), vozilo posamično dokončano za končno namembnost, vgrajena nadgradnja.

Vlogo za posamično odobritev vozila je potrebno oddati na obrazcu OBR RTI 702 in priložiti naslednje priloge:

1.

Listino o skladnosti vozila iz države izvora, (obrazec: OBR RTI 764), ki ga izda proizvajalec ali njegov zastopnik ali v državah EU priglašena tehnična služba (npr.: TÜV), z navedenimi tehničnimi podatki in s priloženimi listinami (certifikati oz. tehnična poročila) za posamezne predmete homologacij oziroma seznamom homologacij podeljenih vozilu, njegovim sistemom, samostojnim tehničnim enotam in sestavnim delom kakor je to določeno v pravilniku ali COC dokument za nedokončano vozilo,

2.

dokazilo o lastništvu (npr.: račun),

3.

uvozna carinska dokumentacija (uvoz iz drugih držav, ki niso članice EU),

4.

prometno dovoljenje (za vozila registrirana v državi nečlanici EU ali registrirana vozila na podlagi izjemne nacionalne odobritve),

5.

dodatne priloge za vozila izdelana v večih stopnjah(Tehnična dokumentacija – risbe, specifikacije, izračuni, ki dokazujejo skladnost zadnje stopnje izdelave vozila s predmeti homologacij in navodili proizvajalca),

6.

listine o skladnosti večstopenjsko izdelanega vozila (obrazec: OBR RTI 765)  z navedenimi certifikati oziroma priloženi certifikati o homologaciji novo vgrajenih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov oziroma poročila o njihovem preskusu kakor je to določeno v pravilniku in

7.

dokazila o lastništvu novo vgrajenih delov (po potrebi).

Predelana vozila so vsa vozila, ki imajo potrdilo o skladnosti oz. so že registrirana v Republiki Sloveniji in se jim je s predelavo naknadno spremenila njihova namembnost, tehnične lastnosti ali oblika.

Vlogo za posamično odobritev predelanih vozil je potrebno oddati na obrazcu OBR RTI-703. Za izvedbo odobritve je potrebno priložiti naslednje:

 • Potrdilo o skladnosti vozila ali Izjavo o ustreznosti vozila oz. registracijski dokument (za vozila registrirana v Republiki Sloveniji pred 1.10.1993).
 • Prometno dovoljenje oz. dokazilo o lastništvu.
 • Dokazilo o odobritvi vgrajenih delov (homologacijski certifikat ali tehnično poročilo o odobritvi v EU priglašene tehnične službe – npr.: TÜV ali potrdilo o odobritvi proizvajalca vozila oziroma Listino o skladnosti predelanega vozila: OBR RTI-765
 • Tehnično poročilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov skladno s priloženo odobritvijo oziroma navodili proizvajalca in predpisi  (OBR RTI-760OBR RTI-761OBR RTI-762OBR RTI-763).
 • Kopije računov za zamenjane ali novo vgrajene dele (po potrebi).

TUKAJ SMO ZA VAS

Za vaša vprašanja s področja kontrolnih pregledov vozil nas kontaktirajte na telefon
+386 2 450 26 15 / 18 (gospodarska vozila) ali +386 2 450 26 16 / 17 (osebna vozila) ali preko spodnjega kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.