loader image

RTI d.o.o., Cesta k TAMU 14, 2000 Maribor

Identifikacija vozila - posebni primeri

Pred registracijo vozila v Republiki Sloveniji je treba pri strokovni organizaciji opraviti samo postopek identifikacije za vozila:

1. mednarodnih in meddržavnih organizacij ter predstavništev mednarodnih organizacij – za službeno uporabo;

2. diplomatskih predstavništev in konzulatov tujih držav v Republiki Sloveniji – za službeno uporabo;

3. članov osebja mednarodnih in meddržavnih organizacij ter predstavništev mednarodnih organizacij in njihovih družinskih članov, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu – za osebno uporabo

RTI-kontrolni-pregledi-vozil 6

4. članov osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov tujih držav v Republiki Sloveniji in njihovih družinskih članov, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu – za osebno uporabo;

5. državljanov Republike Slovenije, ki se za stalno vračajo z začasnega dela ali prebivanja v tujini, če so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto;

6. tujcev, ki v Republiki Sloveniji pridobijo potrdilo o prijavi prebivanja, dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje

7. fizičnih in pravnih oseb, ki so postale lastnice vozila na podlagi sklepa o dedovanju.

8. humanitarnih organizacij – za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti;

9. vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji pred 1.majem 2004 in niso bila registrirana ali pa so bila registrirana v Republiki Sloveniji, vendar niso vpisana v evidenci registriranih vozil;

10. vozila, namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih.

 

Vlogo za identifikacijo vozila oddate na obrazcu: OBR RTI 612 in priloge:

1.

izvirnik ali kopija veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja veljavnega v državi izvora vozila do njegove odjave ali izvirnik potrdila o skladnosti, izdanega v državi izvora vozila (za vozila z ES homologacijo),

2.

dokazilo o statusa določenega subjekta (zdomec, podarjeno vozilo za humanitarno organizacijo, zdomec, …),

3.

dokazilo o lastništvu vozila (npr.: račun, zapisnik o lastništvu glede na ZMV-1),

4.

uvozna carinska dokumentacija (uvoz iz drugih držav, ki niso članice EU).

TUKAJ SMO ZA VAS

Za vaša vprašanja s področja kontrolnih pregledov vozil nas kontaktirajte na telefon
+386 2 450 26 15 / 18 (gospodarska vozila) ali +386 2 450 26 16 / 17 (osebna vozila) ali preko spodnjega kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.