Preskusni laboratorij

pl1.jpgPreskusni laboratorij v RTI d.o.o. je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Akreditacijsko listino je izdala Slovenska Akreditacija. Na osnovi te akreditacijske listine je laboratorij prijavljen kot Tehnična služba tako pri Komisiji Združenih narodov za Evropo (z oznako E26B) za izvajanje homologacijskih preskusov po ECE - pravilnikih, kakor tudi na sedežu Evropske skupnosti v  Bruslju za izvajanje homologacijskih preskusov.

 

Homologacijske preskuse izvajamo v skladu z veljavnimi stanji homologacijskih predpisov, v primeru predhomologacijskih meritev pa v dogovoru z naročnikom. Akreditirani smo za izvajanje sledečih homologacijskih preskusov  vozil, njihovih sistemov, tehničnih enot in sestavnih delov:

  • Zavore: UN/ECE R-13.11, dopolnilo 13, Priloge 6,7,8
  • Mehanske spojne naprave: UN/ECE R-55.01, doplnilo 7, Priloga 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....