Dodelana vozila

Dodelana vozila, za katere proizvajalec ni pridobil ES-homologacije za vozilo brez nadgradnje se odobrijo po postopku posamične odobritve. Vlogo za odobritev dodelanih gospodarskih vozil je potrebno oddati na obrazcu OBR RTI-702; . K vlogi za posamično odobritev je potrebno priložiti naslednje priloge:

  1. opdv3.jpgListino o skladnosti vozila OBR RTI-764 (šasija s kabino) oz. OBR RTI-796 (priklopno vozilo);
  2. Listino o skladnosti dodelanega vozila (OBR RTI-765), s spremenjenimi tehničnimi podatki, ki so se spremenili z dodelavo vozila in z navedenimi številkami certifikatov homologiranih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov in njihove vgradnje oziroma tehničnih poročil o njihovem preskusu in preverjanju vgradnje od pooblaščene tehnične službe;
  3. Tehnično poročilo o dodelavi vozila s potrebnimi prilogami (ofertnimi risbami in izračuni) ter dokazili, da je dodelava skladna z navodili proizvajalca osnovnega vozila;
  4. Dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila.
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....