Identifikacija starodobnih vozil

isv1.jpg

Za starodobna vozila so lahko opredeljena vozila, ki jim status starodobnega vozila podeli strokovna organizacija. Status starodobnega vozila se lahko podeli vozilu, ki je starejše od od 30 let (prehodno obdobje 25 let do konca leta 2013), ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in se zaradi svojega zgodovinsko-tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

 

isv2.jpgVlogo (s podpisano izjavo lastnika vozila, da se vozilo ne bo uporabljalo za vsakodnevne prevoze, ampak predvsem na prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila), za identifikacijo vozila in podelitev statusa starodobnega vozila z izdajo potrdila o skladnosti oddate na obrazcu OBR RTI-616.

Sestavni del te vloge je izjava lastnika vozila, da se vozilo ne bo uporabljalo za vsakodnevne prevoze, ampak predvsem na prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila. Vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

 1. Izvirnik registracijskega dokumenta ali izvirnik prometnega dovoljenja iz katerega je razvidno:
  • proizvajalec vozila;
  • letnica izdelave vozila;
  • osnovni tehničnimi podatki vozila;
  • druge dokumente o izvoru vozila
 2. Poročilo o uvrstitvi vozila od nacionalne organizacije za starodobna vozila članice mednarodne zveze starodobnih vozil (FIVA);
 3. Dokazilo o plačilu ali oprostitvi  DMV (samo za vozila kategorije M1, N1 in L);
 4. Dokazilo o lastništvu vozila (kupoprodajna pogodba ali račun).
 
Pasica

Pogosta vprašanja

Vse informacije v zvezi s homologacijo in kontrolnimi pregledi vozil na enem mestu.

Splošne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezave

Seznam povezav na sorodne strani s področja homologacij in testnih preizkusov vozil, ....